Timery elektroniczne

Podwójny timer z funkcją opóźnionego załączenia. Regulacja czasu załączenia. Czas i zakres regulacji na życzenie klienta.

Wyjście triakowe: 230VAC/2A