Pomiary temperatury

Pomiary temperatury

Wejście: czujnik temperatury Pt100

Wyjście: 0..10V

Zasilanie: 12..26VDC

wymiary: 48x42x22mm (dł.,szer.,wys)